Przejdź do głównej treści
Jesteśmy z wami od 1982 r.
#MADEINPOLAND
Zawsze najnowsze trendy

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny – polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest: ROCKS JEANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 17: 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać: 1) w celach związanych z dążeniem do zawarcia umowy sprzedaży, i późniejszą jej realizacją, w tym również do wystawienia faktury, doręczenia przesyłki, realizacji uprawnień z rękojmi; 2) w celach archiwalnych (w sytuacji zawarcia umowy); 3) w celach marketingowych; 4) w celu rozpatrzenia reklamacji; 5) w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu. 2. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z dążeniem do zawarcia umowy sprzedaży i późniejszą jej realizacją jest niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz umowa sprzedaży, dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach archiwalnych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 8. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 9. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy sprzedaży, dostawy, a po jej realizacji, przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 6. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 7. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 8. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, a po zgłoszeniu sprzeciwu, przez okres przedawnienia roszczeń. 12. Pozyskane dane osobowe ujawniamy wyłącznie:

- w wymaganym zakresie organom państwowym uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe);

- obsłudze systemu informatycznego;

- firmie kurierskiej;

- obsłudze płatności internetowych;

 1. Masz prawo do:

- uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO).

- sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO).

- ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie można  w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu  wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać  danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że przetwarzanie tych danych jest wymagane dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych lub wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- wniesienia skargi do do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

 1. W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@rocks.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. 15. Decyzje dotyczące zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz dotyczące działań marketingowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.rocks-jeans.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w stopce strony.

 

 

Polityka plików cookies

Polityka plików “cookies” serwisu www.rocks-jeans.com

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te

      pliki do:

 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

     Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Zapisz się do newslettera
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności *

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

AkceptujęZamknij
Komunikat
RJ Rocks Jeans nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu